Ubezpieczenia Cargo - Śląsk

Współczesny rynek transportowy stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym towarom, zwłaszcza tym o dużych gabarytach i wartości. Właśnie dlatego jednym z najważniejszych elementów naszej oferty są ubezpieczenia Cargo. Polisa cargo gwarantuje kompleksowe zabezpieczenie przewożonych ładunków przed różnego rodzaju zagrożeniami. Zakres ochrony obejmuje zarówno zdarzenia losowe i klęski żywiołowe, takie jak pożary, zalania czy wybuchy, jak i wypadki komunikacyjne oraz rozboje i kradzieże z włamaniem. Dodatkowo, ubezpieczenie cargo chroni towar przed uszkodzeniami powstałymi podczas załadunku, przeładunku, wyładunku czy składowania.

 

Rodzaje oferowanych polis Cargo

Odpowiednie dopasowanie polisy do potrzeb klienta jest kluczowe dla skutecznej ochrony ładunku. Dlatego też wyróżniamy trzy rodzaje ubezpieczeń cargo: jednostkowe, obrotowe oraz tzw. polisy otwartego pokrycia. Ubezpieczenie jednostkowe jest odpowiednie dla firm, które przewożą niewielką liczbę ładunków w ciągu roku, natomiast ubezpieczenie otwartego pokrycia jest korzystne dla klientów przewidujących dużą liczbę transportowanych ładunków w ciągu roku. W przypadku polis obrotowych, klient nie ma obowiązku zgłaszania każdego transportu, co oznacza, że ubezpieczenie stanowi ochronę wszystkich ładunków przewożonych w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy.

 

Polisy Cargo dopasowane do potrzeb klienta

Oferujemy ubezpieczenia Cargo dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. W związku z tym istnieje możliwość wyboru między rozliczeniem okresowym, opłaceniem polisy z góry lub po zakończeniu okresu ochrony. Dodatkowo, ubezpieczenia otwartego pokrycia nie muszą obejmować każdego produktu, co pozwala na elastyczne dopasowanie ochrony do potrzeb klienta. Specjalizując się od lat w transporcie ponadgabarytowym zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą przewóz takich ładunków. Dlatego też nie tylko oferujemy jedną z największych na Śląsku gamę ubezpieczeń Cargo, ale również dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas transportu. Gwarantujemy profesjonalizm w realizacji usług. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.