Czym jest pilotaż transportu ponadgabarytowego?

przewóz z eskortąPilotowanie pojazdów przewożących ładunki ponadgabarytowe jest obowiązkowe na terenie całej Europy. Eskortą zajmuje się pilot, który ma do tego uprawnienia.

Nadawane są one przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, po ukończeniu szkolenia z pozytywnym wynikiem. Pojazd pilotujący musi być wyposażony w:

 • tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie,
 • dwa żółte światła błyskowe,
 • środki bezpośredniej łączności z pojazdami pilotowanymi,
 • urządzenia nagłaśniające.

Podstawowym zadaniem osoby, która zajmuje się pilotowaniem dużego ładunku, jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie wszelkich utrudnień, jakie mogą pojawić się w czasie przewożenia nienormatywnych ładunków. Pilot może zadecydować o wstrzymaniu pilotowania w przypadku pojawienia się istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa. W takiej sytuacji ma on obowiązek zawiadomić policję oraz zarządcę drogi.

Kiedy niezbędny jest pilotaż?

Transport ponadgabarytowy wymaga obecności pilota w określonych sytuacjach. W rozporządzeniu MTBiGM znajdujemy dokładnie określone sytuacje, kiedy usługi takiej osoby są wymagane.

Obowiązek pilotażu przez jeden pojazd pojawia się w momencie, gdy dojdzie do przekroczenia jednego z następujących parametrów:

 • pojazd ma długość powyżej 23 metrów,
 • szerokość pojazdu przekracza 3,2 metra,
 • wysokość pojazdu przekracza 4,5 metra,
 • masa całkowita pojazdu przekracza 60 ton.

Z kolei dwa auta pilotażowe pojawiają się w chwili, gdy dojdzie do przekroczenia jednego z następujących parametrów:

 • długość pojazdu przekracza 30 metrów,
 • jego szerokość jest większa niż 3,6 metra,
 • wysokość przekracza 4,7 metra
 • masa całkowita pojazdu jest większa niż 80 ton. 

W takiej sytuacji jedno auto pilotujące jedzie z przodu, a drugie z tyłu. Niezbędna jest również odpowiednia stała komunikacja pomiędzy nimi a kierowcą pojazdu z ponadgabarytowym ładunkiem.

Transport ponadgabarytowy

Na terenie całej Polski, jak i Europy codziennie odbywa się transport ponadgabarytowy

Często w ten sposób konieczne jest przewiezienie, między innymi, różnych elementów wielkogabarytowych konstrukcji zakładów przemysłowych. Kierowcy, widząc na drodze oznakowane i wydające znaki świetlne pojazdy pilotujące powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ na przykład w czasie mijania można odczuć znaczne zwężenie drogi.