Ubezpieczenia transportowanych ładunków – Śląsk

ciężarówka z czerwoną przyczepą Jako firma transportowa ciesząca się renomą i uznaniem na całym Śląsku oferujemy ubezpieczenia transportowanych ładunków. Dokładanym wszelkich starań, aby transport ładunków standardowych lub ponadgabarytowych odbywał się w pełni bezpiecznie, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć losowe sytuacje. Oferowane przez nas ubezpieczenie w transporcie ubezpiecza przewożone towary w drodze lądowej. Zapewnia pokrycie strat związanych z utratą, ubytkiem lub zniszczeniem. Nie ma znaczenia rodzaj przewożonego mienia ani to, czy jest nowe, czy używane. Jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne ubezpieczenie transportowanych towarów ponadgabarytowych oraz standardowych. Bardzo ważny jest fakt, że ubezpieczyć można niemal wszystkie towary, bez względu na stopień ich przetworzenia, tj. produkty surowe, półprodukty oraz wyroby gotowe. Umowa zawierana jest od momentu załadunku, poprzez przeładunek oraz przejściowe składowanie podczas transportu, aż do ukończenia przewozu.

 

Zakres ubezpieczenia CARGO

Polisa CARGO obejmuje wiele ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi czy losowymi sytuacjami życiowymi.Zakres ubezpieczenia CARGO to głównie ochrona transportowanych ładunków przed:

  • zdarzeniami losowymi i klęskami (pożar, zalanie, wybuch),
  • wypadkami komunikacyjnymi,
  • rozbojami i kradzieżami z włamaniem,
  • uszkodzeniem podczas załadunku, przeładunku, wyładunku i składowania.

 

Rodzaje ubezpieczeń CARGO

Wyróżnia się 3 rodzaje ubezpieczeń transportowanych ładunków. Są to polisy jednostkowe, obrotowe oraz polisy otwartego pokrycia. Ubezpieczenie jednostkowe to takie, które zawierane jest na czas przewiezienia konkretnego towaru. Na tę opcję warto się zdecydować, gdy liczba transportowanych ładunków w ciągu roku jest niewielka i z tego względu nieopłacalne jest wykupowanie polis rocznych, czyli otwartego pokrycia.

Ubezpieczenia roczne (otwartego pokrycia) to takie, w których zakres ochrony i stawka polisy są odgórnie ustalone i niezmienne przez 12 miesięcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym przypadku ochrona obejmuje wyłącznie te ładunki, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przed rozpoczęciem transportu. Polisa ta jest korzystna dla Klientów, którzy przewidują dużą liczbę transportowanych ładunków w ciągu roku. Wówczas nieopłacalne jest korzystanie z polis jednostkowych. Ubezpieczenia otwartego pokrycia nie muszą chronić każdego produktu, a ich rozliczenie zwykle ustalane jest indywidualnie. Klienci najczęściej korzystają z rozliczenia okresowego. Dajemy też możliwość opłacenia polisy z góry lub po zakończeniu okresu ochrony.

Ostatnim rodzajem ubezpieczeń transportowanych ładunków CARGO są polisy obrotowe. W tym przypadku zakres ochrony i stawka ubezpieczenia ustalane są z góry na cały rok, aczkolwiek w odróżnieniu od polis otwartego pokrycia Klient nie ma obowiązku zgłaszania osobno każdego transportu. To oznacza, że ubezpieczenie stanowi ochronę wszystkich ładunków, jakie są przewożone w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy.

 

Koszty ubezpieczenia CARGO

Koszty ubezpieczenia CARGO zależą od wielu czynników. Duże znaczenie ma rodzaj ochrony. Klienci mogą wybierać spośród 3 wariantów. Pierwszy to ochrona podstawowa, drugi to ochrona rozszerzona, a trzeci to ochrona pełna. Podstawowa wersja polisy to zabezpieczenie towaru od zdarzeń losowych – pożarów, powodzi, huraganów itp. Opcja rozszerzona obejmuje dodatkowo ubezpieczenie od kradzieży produktu oraz kradzieży z włamaniem. Z kolei ochrona pełna obejmuje wszystkie szkody dotyczące transportowanego ładunku. Im większy zakres ochrony, tym składka ubezpieczenia jest wyższa.

Wpływ na cenę ma również rodzaj ubezpieczenia transportowanego ładunku. Na Śląsku i nie tylko najdroższe są zazwyczaj polisy jednostkowe. Oczywiście warto się na nie zdecydować, gdy ładunki przewozimy sporadycznie, jednakże w przypadku regularnego transportowania towarów znacznie lepszą opcją pod względem ekonomicznym są polisy otwartego pokrycia i obrotowe.

 

Kto może skorzystać z ubezpieczenia transportowanych ładunków CARGO?

Ubezpieczenie transportowanych ładunków przeznaczone jest przede wszystkim dla firm i przedsiębiorców działających w handlu, a także dla producentów wszelkiego typu produktów. Jeżeli zajmujesz się produkcją, sprzedażą albo sprowadzaniem towarów, powinieneś rozważyć kupno polisy CARGO. Dlaczego warto skorzystać z tej formy ochrony? Przede wszystkim ze względu na to, że handlowcy i producenci są narażeni na ewentualne szkody, jakie mogą powstać podczas przewożenia ładunków. Z tej formy ochrony często korzystają również firmy transportowe, ponieważ stanowi ona uzupełnienie OC przewoźnika.

Jeżeli chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia transportowanych ładunków a także poznać proponowane przez nas warunki współpracy, prosimy o skontaktowanie się z naszymi pracownikami.