Jakie zezwolenia są konieczne do transportu ponadgabarytowego?

transport dokumentyTransport ładunków o dużych rozmiarach lub masie wymaga otrzymania specjalnej zgody. Zależnie od rodzaju pojazdu i charakterystyki przewozu należy wystąpić o zezwolenie na transport ponadgabarytowy w jednej z 7 istniejących kategorii. Przekonajmy się, jakie dokumenty i reguły się z tym wiążą.

Kategorie pozwoleń na transport ładunku wielkogabarytowego

Kategoria I obejmuje pojazdy o wymiarach i masach oraz nacisku na jedną oś nieprzekraczających dopuszczalnych wartości. Kategoria II jest przewidziana dla pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych lub zespołów tych pojazdów składających się także z przyczepy specjalnej. Kategoria III ma zastosowanie dla pojazdów o nacisku na jedną oś nie większym niż dopuszczalny na konkretnej drodze, szerokości do 3,2 m oraz długości 15 m dla pojedynczego pojazdu lub 23 m dla zespołu pojazdów. Wysokość nie może być większa niż 4,3 m. Kategoria IV jest analogiczna do III, jednak wydaje ją GDDKiA i może dotyczyć zespołu pojazdów z osiami skrętnymi o długości 30 m. Kategorii V zawiera w sobie elementy kategorii IV, lecz pozwala na przewóz ładunków o masie do 60 t. Kategoria VI poszerza warunki kategorii V o przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów o szerokości 4 m na drodze dwujezdniowej w tym autostradzie, drodze ekspresowej albo drodze krajowej. Zezwolenie kategorii VII jest wydawane, gdy ładunek nie zalicza się do kategorii od I do VI.

Kto wydaje pozwolenia na przewóz ładunków ponadnormatywnych?

Pozwolenie dla przewozu w obszarze miasta wydaje jego prezydent. Dla transportu poza granicami jednego miasta na prawach powiatu potrzeba zezwolenia od starosty lub GDDKiA. Jeżeli rozmiary ładunku przekroczą określone wartości, wymagana będzie pomoc pilota lub dwóch. W niektórych sytuacjach obowiązkowa jest płatna asysta Policji.