Etapy postępowania przy transporcie ponadgabarytowym

cysterna przejeżdżająca przez most Przewozy drogowe to podstawowy sposób dostarczania towarów, zwłaszcza jeśli chodzi o elementy o niestandardowych rozmiarach. Dzięki rozwiniętej sieci dróg ładunki tego rodzaju mogą szybko i sprawnie docierać do miejsca przeznaczenia przy wykorzystaniu transportu ponadgabarytowego. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu i zobaczmy co i w jaki sposób może być w taki sposób ekspediowane.

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy oznacza przewóz towarów o dużych rozmiarach. W grę mogą wchodzić np. zbiorniki, kominy, kotły, elementy maszyn i urządzeń, części konstrukcji stalowych, budynków choćby filary lub części dachów albo maszty czy wsporniki. Żeby można było mówić o przewozie tego typu, wymiary pojazdu wraz z ładunkiem muszą przekraczać standardowe rozmiary – będzie to ponad 2,55 m szerokości, 4 m wysokości oraz masa większa niż 40 ton. Z ładunkiem nienormatywnym mamy też do czynienia, gdy wystaje on poza powierzchnię ładunkową o więcej niż 2 metry lub więcej niż 1/3 powierzchni.

Jakie etapy wiążą się z przygotowaniem i prowadzeniem transportu ponadgabarytowego?

Przewóz ładunków ponadgabarytowych oznacza konieczność uzyskania potrzebnych dokumentów. Istnieje aż 5 kategorii zezwoleń, których rodzaj zależy od specyfiki ładunku oraz rodzaju dróg, po których będzie się przemieszczał. Przy niewielkich odległościach sprawę można załatwić nawet w urzędzie miasta, jeśli natomiast transport będzie się odbywał poza granicami miasta na prawach powiatu – u starosty lub w GDDKiA. W wielu przypadkach konieczna będzie asysta pilota (wymiary ponad 23 m długości lub ponad 3,2 m szerokości, lub 4,5 wysokości) lub dwóch (wymiary ponad 30 m długości lub 3,6 m szerokości, lub 4,7 wysokości, lub ponad 80 t). Przygotowania obejmują m.in. sprawdzenie przebiegu trasy (mostów, wiaduktów, zakrętów, linii energetycznych), jej oznakowania i maksymalnego obciążenia poszczególnych odcinków dróg.